منطقه ارسال خود را انتخاب کنید
چنانچه آدرس خود را وارد کنید تا محصولات آن منطقه برای شما نمایش داده شوند.
تونیک مومیا پس از چه مدتی نتیجه می‌دهد؟
از آن‌جا که در ترکیبات این تونیکِ تقویت کننده و ضد‌ریزش، ده‌ها عصاره‌گیاهی با دوز بالا به کار رفته، واکنش‌دهی آن مدت زیادی زمان نمی‌برد. این محصول به طور میانگین پس از 1 تا 3 ماه تاثیر خود را خواهد گذاشت.
شامپو ضد ریزش مو مومیا تاثیری در رشد مو دارد؟
این شامپو علاوه‌بر‌این که خاصیت ضد‌ریزشی دارد در همان روزهای ابتدایی استفاده، چربی پوست سر را کاهش داده و آن را تنظیم می‌کند؛ از این رو باعث کاهش ریزش و افزایش سرعت رشد مو در مصرف کننده می‌شود.
تونیک مومیا پس از چه مدتی نتیجه می‌دهد؟

از آن‌جا که در ترکیبات این تونیکِ تقویت کننده و ضد‌ریزش، ده‌ها عصاره‌گیاهی با دوز بالا به کار رفته، واکنش‌دهی آن مدت زیادی زمان نمی‌برد. این محصول به طور میانگین پس از 1 تا 3 ماه تاثیر خود را خواهد گذاشت.

شامپو ضد ریزش مو مومیا تاثیری در رشد مو دارد؟

این شامپو علاوه‌بر‌این که خاصیت ضد‌ریزشی دارد در همان روزهای ابتدایی استفاده، چربی پوست سر را کاهش داده و آن را تنظیم می‌کند؛ از این رو باعث کاهش ریزش و افزایش سرعت رشد مو در مصرف کننده می‌شود.